18. aug. 2011

Nødvendige Apps!

For å jobbe med skulearbeid må me ha minimum eit skriveprogram og eit presentasjonsprogram. Her har eg landa på Pages og Keynote. Litt krav må ein ha til layout, og det er få som kjem opp mot desse. Fordelen er også at dei lett lar seg konvertere til ulike format. Dessutan kan ein, for Appleprodukt å vere, forholdsvis greitt frakte dokument ut av brettet. Vidare legg me inn iAnnotate for å lese PDF, samt ein kalkulator. Elevane får til disposisjon eit gåvekort på iTunes for å skaffe nødvendige apps.