22. aug. 2011

Kontrakt

I dag har elevane skrive under på kontrakt for lån av nettbrettet. Kontrakt er viktig, for det ansvarleggjer alle med omsyn til utstyret. Kontakten lovar at elevane får låne ein iPad med utsyr gratis av fylkeskommunen, men den krev også at elevane skal ta godt vare på utstyret. Kvar elev er ansvarleg for sitt utsyr, og kan få erstatningskrav ved misleghald av avtalen.

Å få utdelt ein iPad er veldig moro, og tek ein godt vare på den så er resten berre moro også. Det er likevel viktig at kvar og ein er klar over det ansvaret som ligg i å få nytte dyrt utstyr.

(PS! Eg trur det er lettare å legge inn kommentarar i bloggen no ...)