9. aug. 2011

Ein ny start for bloggen

Sidan det har vore så mange andre høve til å skrive meldingar, innlegg og kommentarar, har eg ikkje sett behovet for blogg. Men i og med at vi har starta iPad-prosjekt i klassen min, så tenkte eg at det kan vere lurt å skrive uregelemessige betraktingar i ein eigen blogg. Då får eg testa ulike verktøy på same tid; Å skrive blogg, å oppdatere blogg ved hjelp av PC, iPad og iPhone, koble blogginlegg til sosiale medium, samt gje tilbakemeldingar på ein moderne måte. Her får eg samla alle tankane mine om prosjektet, delt erfaringar og får sette mitt personlege preg på det. Mange kinderegg inni einannan.