24. sep. 2012

We made it!!

Snakk om kjempesmell etter oppgradering til nytt iOS, og så var opplasting til Fronter borte frå iCab Mobile. Helga blei trasig .... Men så - "Husk alltid å lese det som står med lita skrift" - Veeeldig viktig - her er løysinga og den nye verda!!:

No kan "alle" filer lastast opp til Fronter med iCab Mobile - Du må berre justere innstillingane i nettlesaren. Og det er ganske moro i iCabMobile, for det er så mange av dei, - og då seier eg maaaange. Safari er ei lita pingle i forhold.

Vel, då skal eg krype ut av den euforiske ekstasen eg befinn meg i for øyeblikket og bli litt seriøs: Gjer slik:

 • Bruk tannhjulet øverst til høgre i iCab Mobile. (- og det er her du får all verdens snacks å rote med ...)
 • Bruk "General settings" - og bla deg nedover lista på høgresida.
 • Finn "file Uppload via" og svitsj til "iCab Mobile"
 • Vel "Done" - og du er klar til å laste opp det du måtte ynskje til Fronter.

(Eg hadde eit lite håp om at Safari hadde funne på same løysinga, men ..... sjekk dei pinglete innstillingane der då .... æh ...)

Desverre har iCabMobile ikkje funne "Opne i..." -funksjonen enno, men det er håp. Kjem den, så kan lærar opne filene frå elevane i valt app (PDF expert, Office2HD, iAnnotate el.) og rette frå iCab Mobile også. ...

20. sep. 2012

Handins

Vi ser at nettbrettet brer om seg ute i den store verda - eg trur det har kome for å bli.
Skal det overta for PC i skuleverket?
Mange spør og mange meinar.

Mange funksjonar er morosame, lette og fangar oss inn i ein ny måte å tenkje på. Eg er kjempeglad i iPaden min. Super å ha i veska, lett å ta fram, - når eg startar PC-en min på jobben, så sjekkar eg avtaler og les all e-posten på iPad, mens eg ventar på at maskina skal komme i gang.

Men, - eg har i dag på pulten min; ein iPad, ein PC, ein Mac, ein iPhone og ein Nokia N8. Ville eg greie meg med bere iPaden? bør eg greie meg med berre den?

Me jobbar med å finne smidige løysingar - tenk om alt var lett? - tenk om alt fungete på same måte på ein iPad som ein PC - eller omvendt - eller begge vegar?

I vandringa mi i iPadverda har det dukka opp snodige hindringar, som gjer at eg tenkjer uh..! - at ein slik filleting skal lage så mykje krøll, som for eksempel:

Elevane får ikkje levere på Fronter, fordi "velg fil"-knappen i Safari ikkje virkar, så finn vi iCabmobile, der den virkar, men der får vi ikkje laste opp doc-filer. Lærar får heller ikkje laste ned filene til elevane fordi det ikkje er ein "åpne i"-funksjon i iCabmobile, så då må læraren opne filene frå Safari til PDF expert, rette og så må ein tilbake til iCabmobile for å få laste tilbake retta svar ... - og førstemann ut til å opne for innleveringar ser altså ut til å vere It`s learning ... (takk til Rune Mathisen for lekkje til god artikkel) - Kan vi bytte over til It`s learning i Telemark fylke tru? ...

Så, kor står eg no??? Det er nokre spennande saker på trappene, Citrix-pålogging med full tilgang til alt me kjenner frå før; Office og kontorstøtteprogram ... Kva skal vi med PC då?
Kjem eg til å greie meg på kontoret med denne vesle iPaddingsen heile dagen? Vert ikkje det litt for knotete? Kan eg få både og? Eg treng ikkje PC, berre skjerm og tastatur og kanskje ei mus? - og så ein kommunikasjonsboks - eller kanskje kommunikasjonen ligg direkte i skjermen? Kanskje eit virtuellt tastatur? Ei matte på bordet (tataturet på iPadskjermen?) Kva treng eg på kontoret, kva treng eg heime og kva treng eg å ha med? Kva treng eg i klasserommet?

Kan elevane greie seg med noko anna enn meg? Har dei andre krav enn meg?

14. sep. 2012

Ny tittel - fleire oppgåver

Sidan sist skuleår har eg trådt inn  i ei ny rolle.
Frå å drive iPadprosjekt på hobbybasis i klassen min, har eg no fått 50% stilling som IT-pedagog i Telemark fylkeskommune for å drive med "Målretta valg av digitalt utstyr".

Her er instruksen min:
 • Målrettet valg av digitalt utstyr
  • Skaffe kunnskap om alternative digitale enheter, og starte/lede forsøksprosjekter på vgs. Resultatene fra prosjektene må dokumenteres og spres i det offentlige rom.
  • Bidra til at iPad-prosjektet på Søve vgs blir en suksess. Brukerundersøkelser blant lærere og elever vil være virkemidler for å sjekke om målet blir nådd.
  • Komme med anbefalinger til hvilke type digitalt utstyr som passer best i de ulike programområdene. Dette arbeidet må gjøres i tett samarbeid med de andre satsingsområdene (video og deling). Nettressurser som for eksempel NDLA vil kunne være styrende for valg som gjøres.
  • Utrede de positive effektene ved at alle elever har eget digitalt utstyr. Som en del av dette arbeidet er det igangsatt et forskningsprosjekt på Universitetet i Bergen som delvis finansieres av Telemark fylkeskommune gjennom Østlandssamarbeidet og KS.

Den er omfattande og særs spennande.
Ei av utfordirngane vert å formidle erfaringar - og då bør eg nok oppdatere denne blogge jamleg. Minn meg på det, og spør og kom med innspel. Eg ser på meg sjølv som ein problemløysar  - helst før problem oppstår, for å få overgangar til å gå så smidig som mogleg. For overgangar vil me heilt sikkert få og måtte ta stilling til. Me kan ikkje halde på slik som no, med flyttbare PC-ar som stadig vekk krev service og er ute av funksjon.

Målet må vere eit system der elevar har tilgang til digitale reiskapar der og då - mest mogleg uavhengig av kva utstyr det er  eller kor det er. Utopi??