6. nov. 2011

Tastatur, - eller ikkje tastatur ... det er spørsmålet!

Eg valde med vilje ikkje å kjøpe tastatur når elevane skulle i gang med bretta. Eg var heilt klar på førehand om at eg ville ha tastatur, men etter å ha prøvd brettet sjølv, tenkte eg at "tastegenerasjonen" kanskje ville legge tastaturet til side og ikkje bruke det. Ikkje noko poeng i å kjøpe ekstrautstyr som berre vert liggjande. Dessutan vurderte eg at vi kunne prøve ei stund utan, og så sjå om det ville utkrystallisere seg behov.

No ha me hatt bretta i snart tre månader, og eg ser følgjande resultat: Nokon av elevane skriv på brettet, og nokon av elevane har flytta skrivearbeidet over til PC.

Argumentasjonen for å ynskje eksternt tastatur: Nokon syns det vert for lite felt til teksten når tastaturet er på skjemen, og nokon har problem med å treffe tastane og syns skjermtastaturet er for lite. Brettet fungerar fint til mindre tekstar, men større tekstar krev litt meir komfort.

Så kjem spørsmålet kva vi no skal gjere: Skal vi kjøpe tastatur? Skal alle få tastatur? Kva type tastatur passar?

Det er i dag to typar; Trådlaust og docking. Fordelen med docking er at det ladar samstundes, og at brettet står oppreist medan ein skriv. Om vi vel og kva vi vel, står att. Nokon som har erfaring og kan gje råd?

Feminin pedagogisk refleksjon om IT - kan det gå bra?

Ja, no kan du lure.
Jenter og IT har vi alle høyrt om, - og har truleg våre klare meiningar om kva det går ut på. Eg har i allefall mine klare meiningar om IT-gutta. Så forutinntatte er vi nok alle. Det er noko av det eg etter kvart ser kan vere lurt å setje fokus på i prosjektet også. Kva vinkling har vi på bruk av IT og kva konsekvensar får det for dei vala vi tek og dei løysingane vi brukar?

Her kjem følgjande hypotese: I dei aller fleste tilfella har pedagogikken blitt tilpassa teknologien. Det er på tide at teknologien tilpassar seg pedagogikken.

Og det er her den feminine sida kjem inn (blir sikkert arrestert for dette kjønnsgreiene, men det er truleg meir vesentleg enn ein trur). Vi forbind teknologi med noko som vert utvikla på gutterommet, for å tilfredsstile behov som gutta har; fart, spenning, action, utforsking, kamp og konkurranse. Firkanta boksar som vi kan plassere ting inni. Og berre det funkar, så  ... vel ... Næringslivet er også ein stor aktør i utforminga av it-satsinga; økonomi, aksjar, teknologi, marknadsføring ...

Kor er omsynet til dei mjuke verdiane?
Spør vi oss ofte nok i skulen om kva det er teknologien kan hjelpe oss med? Eller; korleis kan vi hjelpe teknologien inn i eit godt pedagogisk spor?

Eg trur at nettbrettet er den reiskapen som er på veg til å ta dei feminine og mjuke verdiane på alvor. Det byrjar å skje noko med måten å tenkje på. Så står det att å utvikle den teknologiske tankegangen i nye retningar.

Officepakka, Fronter, Google+, Facebook ... er det eigentleg laga ut frå gode pedagogiske prinsipp? Kva er motivasjonen bak? Har me skulefolket verkeleg fått vere med å utforme teknologien etter behova? Har me tenkt godt nok etter kva me eigentleg vil ha? - og har me sagt frå om det og kjempa for det?
Ta til dømes Fronter. Eit system basert på enkeltfaktorar, bygd saman til eit verktøy som er så bra at det er betre enn dei andre. Prøveverktøy der hovudfokus er avkryssing og poengrekning. Teksteditor med eit så lite tiltalande resultat at ingen vil bruke den. Karaktermodul, med bittesmå tekstfelt, slik at tilbakemeldingane må krympast til eit minimum, målstyring etter avkryssingsmetoden. Er vi flinke nok til å delta i utforminga av dette verktøyet? Vil dei mjuke verdiane få innpass her? Viss me verkeleg fekk velje; korleis ville Fronter - eller dei andre LMS-systema - sjå ut og fungere?

Når eg skulle velge app til tekst og presentasjon for elevane mine blei eg sterkt anbefalt å bruke OfficeHD eller DocsToGo. Sjølv, ville eg bruke Pages og Keynote. Kvifor? Dei har ei tiltalande ytre, dei er intuitive og dei gir eit pent resultat. Dei to andre? Joda, tekst kan ein skrive, men ikkje særleg tiltalande verken oppsett eller resultat. Dei feminine krava vann. I ein pedagogisk samanheng er det viktig at reiskapen er lett å bruke og gir eit fint resultat. Me produserar ikkje tekst berre for teksten sin del.

Det er også viktig å ha i minne at skal teknologien fungere, så må alle med. Viss ein må ha teknologisk bakgrunn for å forstå det, så blir det som regel skyve inn i "seinarebunken" hos dei fleste.