27. des. 2011

Konklusjonar? - Langt unna. Erfaringar? - Mange!

Brettet skal brukast i det daglege arbeidet i klasserommet - ergo me har daglege erfaringar; nokon fram, andre tilbake.
For den som trudde at dette skulle bli eit superprosjekt der iPad revolusjonerar kvardagen, at vi heilt klart har funne løysinga på alt og at PC er ut, må eg berre fortelje at slik er det diverre ikkje. Dette er og blir framleis eit prosjekt. - og det er altså vi, blant ein heil del andre, som har teke på oss å stange hovudet i veggen ganske mange ganger, for at vegen skal bli litt lettare for dei som kjem etter oss. Me må for all del ikkje berre finne dei positive erfaringane (fordi me legg alt mogleg til rette, ryddar og ordnar opp og finn omvegar), for så å legge klar bane for omlegging til bruk av nettbrett i skulen. Vi kan fort oppleve at resultatet av det kan bli svært så frustrerte kollegaer rundtom, som ikkje greier å gjennomføre på same måte som det me har gjort.

Spørsmålet eg for tida sit med er; Må me ha PC som suplement?

Mange av elevane føretrekkjer ein PC i tillegg. Det er ikkje nokon som vil gje frå seg iPaden, men elevane set seg ofte til med PC-en både når det skal løysast oppgåver og jobbast på nettet. Storleiken på brettet og tastatur, - og manglande kompabilitet med Fronter, er dei vanlegaste argumenta. Dei mest drevne databrukarane er gjerne dei som oftast og lettast har gått over til brettet. PC er truleg litt "tryggare".

I haust spurde me elevane om kor mange som hadde berbar PC tilgjengeleg. Det var mange. Det som var rart (eller kanskje ikkje) var at likevel ville mange låne ein berbar PC av skulen. Dette tolkar eg på denne måten; Sjølv om elevane har eigne berbare PC-ar, så vil dei ikkje dra dei med seg på skulen kvar dag. Dei ynskjer tilgang til PC på skulen i tillegg til brett.

Men, må det nødvendigvis vere ein berbar PC me tilbyr elevane. Berbar PC har vore, og er framleis, ei dyr og ressurskrevjande løysing. Dei aller fleste elevane har i stor grad eigne (og mykje sprekare) PC-ar heime, så dei treng ikkje flytte PC-en med seg.

Eg har altid vore ein stor tilhengar av terninalserverløysinga. Eg trur det er det som må bli framtida for skulane. Når teknologien endeleg kjem i sving, har eg ei klokketru på at det er brettet som vert linken mellom alt dette. Skulane kan ikkje halde på med å tilby desse "store og tunge" flyttbare PC-klumpane. Skulane må ha tilgjengelege terminalar som kan kommunisere med bretta. Terminalane "bur fast" på skulen, og vert difor ei mykje mindre årleg investering enn det berbare PC-ar vert i dag. Elevane får minimalt med spelerom på terminalen, og ein sparer både support og reparasjonar. Terminalar har fast oppsett og går tilbake til "basic" når ein loggar seg ut.

Den dagen nokon med handa på hjartet kan fortelje meg at dei aldri er innom PC-en sin - og berre brukar brettet sitt, så skal eg vurdere å skifte meining. Berre nokon kan fri meg frå den berbare PC-en, så er eg fornøgd.