31. okt. 2013

NDLA og prosjekt til fordjuping

Eg har havna inn i FYR-systemet, og vrir i desse dagar  hjernen for å få ned på papiret korleis eg yrkesrettar norskfaget. FYR legg opp til deling av gode, yrkesretta opplegg i fellesfag på FYR-sidene på NDLA.

Litt av poenget er å synleggjere fagtilknyting, - og måten ein gjer det på (i tillegg til gode titlar og beskrivingar) er å knyte saman mål i fellesfag med mål i yrkesfag.

Etter å ha klimpra ned tankane mine, og lasta opp halvårsplanen me brukar i norsk på vg1 Helse- og oppvekstfag, oppdaga eg til mi store forundring at det ikkje gjekk å knyte dette til læreplan i Prosjekt til fordjuping. Æh ... eg som syns eg hadde vore så flink til å vise korleis me yrkesrettar norskfaget hos oss ...

Som den ivrige tilbakemeldaren eg er, så kommenterte eg dette til NDLA i går. NDLA er raske til å ta kontakt og svare når innspel kjem. Det er superflott! 

Innspela og tankane NDLA har kring problemstillinga går på å  kunne knyte til vg3-mål. Det vil bli eit kjempearbeid for NDLA å legge inn alle desse måla. Og gevinsten er eg noko usikker på. Ein eller annan gong på sikt, så må dette også vere eit mål, men eg trur det vert å stille for store forveningar til kva NDLA skal greie å utrette for dei ressursane dei har til rådvelde.

Ynskjet mitt er at det på eitt eller anna vis skal kunne gå an å vise at eit undervisningsopplegg i fellesfag er knytt mot faget Prosjekt til fordjuping. Dette fordi hovudtanken med å yrkesrette eit fellesfag er å gjere det meir praksisnært, for å få elevane meir interessert og til å forstå kva dei skal nytte dette fellesfaget til. 

Ikkje noko fag på yrkesfag er vel meir praksisnært enn Prosjekt til fordjuping, så for ein fellesfaglærar å samarbeide med dette faget vil kunne gje stor gevinst. Ikkje minst vil norsk og PTF kunne dra store vekslar på kvarandre (noko eg også har prøvd å synleggjere med halvårsplanen eg har lagt ut). Så NDLA; å lage ei eller anna forenkla utgåve av læreplanen i faget Prosjekt til fordjuping (ikkje alle vg3-planane) vil kunne synleggjere at opplegga heng saman og samarbeider. Om så det er berre tittelen på faget, så vil det halde.

Eg kjenner i alle fall at mykje yrkesretting kanskje ikkje vert dokumentert fordi vi ikkje får synleggjort koplinga til PTF. Det eg måtte ha på lager er ikkje moro å dele viss eg ikkje får til å vise at det også er yrkesretting .... 

10. okt. 2013

Apps som krasjar

I min iver etter å teste kva iPaden greier, så greier eg sjølvsagt å fryse/krasje apps. Det skulle jo berre mangle. Krasjing tyder på heftig bruk :-)

i Nytt iOS er det ein del snacks, men det meste er ved det gamle ... Men det der med å stoppe apps var ikkje heilt enkelt å finne ny løysing på. Tidlegare har ein kunne dobbeltklikke på hjem-knappen,, så fekkk vi opp rekkja med opne apps, - kunne halde på appen vi vil stoppe, og så klikke den bort med raudt kryss i hjørnet. Det går ikkje lengre ...

Men etter å ha tråla hjelpsidene til apple (http://www.apple.com/support/ipad/), så er det ei smooothe løysing på plass. Dobbelttrykk på hjemknappen som tidlegare, finn appen og så tek du tak i sida/appen du vil stoppe og berre drar den oppover skjermen. Boff! ... så er den stoppa. Elegant!

Om eg er så veldig glad for at det berre er tre og tre apps som kjem fram i gongen, - vel ... det blir vel ein vane ....

 

8. okt. 2013

Leikar meg med Explain Everything

Så var det å ta steget vidare og lage undervisningsvideoar.

Som den alternative digitale pedagogene eg er så må eg prøve meg fram med iPad, og gjere det på den måten. Valet er for tida ganske enkelt; eg må bruke Explain Everything og perfeksjonere meg på den. Problemet mitt er sjølvsagt at eg helst vil gjere alt på ein gong. Helst slik at det ser profft ut!

Eg må også i same slengen bli litt meir brukar av bloggen min, og vil, mens eg driv og eksprimenterar, blogge litt mens arbeidet pågår. Håpet er fleire små blogginlegg med oppdatering kring korleis arbeidet går.

Så langt har eg kome:

Tanken min er å ta utgangspunkt i ein Keynote og presentere denne på ein informativ og interessant måte. Eg har tatt utgangspunkt i rapportskriving.
Keynoten er laga, - ganske fin syns eg. Det er berre det festleg rundt, og det å snakke inn som står att, - meeeen .....

Så kom det nokre skjær i sjøen, som eg har lyst til å dele med dykk.

Eg er litt redd for å snakke inn kommentarane mine .... kva skal eg seie, når? Er stemma mi bra nok? .... dørstokkmila på iPad ... prestasjonsangsten blomstrar.

Vel, løysing på det er jo det eg helst triv til, -jobbe litt meir med presentasjonen, perfeksjonere litt og finne meir avanserte løysingar. Der er eg i dag. Så får eg mote meg litt meir på den snakkinga ...

Keynoten har eg laga veld hjelp av appen Keynote (sjølvsagt), men også "50 templates", som har lekre layouts for Keynote, og som lett lar seg redigere i Keynote.

Så eksportere til Explain Everything ....
......... .......... ......... BOFF! Bortevekk ... Lang og fin keynote .... åpne som Keynote ... nope, der krasjar det. Åpne som PowerPoint? .... jepp! det funka! Eg testar ut åpne som PDF .... Jepp! Det funka det også. (Rart at Apple sitt eige system, Keynote er den som krasjar ....??)

Vel, då har eg altså importert Keynoten til Explain Everything (heretter kalla EE, for å gjere det lettvint). Men han er jo rimeleg dau. Det betyr altså ikkje noko kva format den er i, det blir berre passive bilete likevel. Alle dei fine "lappane" eg laga, bileta eg sette inn m.m. sit klistra fast, og dei kan ikkje rørast på. Hmm ... ? Det held ikkje for meg. Kva gjer eg då?

Jo, eg forsøker å kopiere bilete, og anna snacks, rett frå Keynoten. Forsøker å hoppe mellom Keynote og EE (Copy - paste). Nope! Fungerer ikkje. EE vil berre ha opplasta filer. Ja,ja, då får du få opplasta filer då .... Æh... men korleis (har du nokon sinne forsøkt å lagre ei fil på ein iPad ... rett frå Keynote? ...)

Bite i det sure eplet; hente keynoten inn på Macken, - som om det hjelper .... får jo ikkje lagra bilete direkte frå Keynote der heller .....
Gode gamle PowerPoint måtte til. Sende Keynoten til Dropbox (sjølvsagt som PowerPoint), opna den der, og kunne lagre bilete og anna snacks (i Dropbox). Så er det berre å importere bileta inn i EE.

No kan eg boltre og leike meg med mange fine illustrasjonar, animere dei og teikne og fortelje ....

Framhald seinare i veka ......

PS! Det er kanskje ikkje nødvendig å lage ferdig nokon Keynote i utgangspunktet ..... berre opprette og lagre stoff på PPT som du lagrar vidare direkte til Dropbox ..... (Men så var det det med berre å lage dette på ein iPad ..... Forslag?)