31. okt. 2013

NDLA og prosjekt til fordjuping

Eg har havna inn i FYR-systemet, og vrir i desse dagar  hjernen for å få ned på papiret korleis eg yrkesrettar norskfaget. FYR legg opp til deling av gode, yrkesretta opplegg i fellesfag på FYR-sidene på NDLA.

Litt av poenget er å synleggjere fagtilknyting, - og måten ein gjer det på (i tillegg til gode titlar og beskrivingar) er å knyte saman mål i fellesfag med mål i yrkesfag.

Etter å ha klimpra ned tankane mine, og lasta opp halvårsplanen me brukar i norsk på vg1 Helse- og oppvekstfag, oppdaga eg til mi store forundring at det ikkje gjekk å knyte dette til læreplan i Prosjekt til fordjuping. Æh ... eg som syns eg hadde vore så flink til å vise korleis me yrkesrettar norskfaget hos oss ...

Som den ivrige tilbakemeldaren eg er, så kommenterte eg dette til NDLA i går. NDLA er raske til å ta kontakt og svare når innspel kjem. Det er superflott! 

Innspela og tankane NDLA har kring problemstillinga går på å  kunne knyte til vg3-mål. Det vil bli eit kjempearbeid for NDLA å legge inn alle desse måla. Og gevinsten er eg noko usikker på. Ein eller annan gong på sikt, så må dette også vere eit mål, men eg trur det vert å stille for store forveningar til kva NDLA skal greie å utrette for dei ressursane dei har til rådvelde.

Ynskjet mitt er at det på eitt eller anna vis skal kunne gå an å vise at eit undervisningsopplegg i fellesfag er knytt mot faget Prosjekt til fordjuping. Dette fordi hovudtanken med å yrkesrette eit fellesfag er å gjere det meir praksisnært, for å få elevane meir interessert og til å forstå kva dei skal nytte dette fellesfaget til. 

Ikkje noko fag på yrkesfag er vel meir praksisnært enn Prosjekt til fordjuping, så for ein fellesfaglærar å samarbeide med dette faget vil kunne gje stor gevinst. Ikkje minst vil norsk og PTF kunne dra store vekslar på kvarandre (noko eg også har prøvd å synleggjere med halvårsplanen eg har lagt ut). Så NDLA; å lage ei eller anna forenkla utgåve av læreplanen i faget Prosjekt til fordjuping (ikkje alle vg3-planane) vil kunne synleggjere at opplegga heng saman og samarbeider. Om så det er berre tittelen på faget, så vil det halde.

Eg kjenner i alle fall at mykje yrkesretting kanskje ikkje vert dokumentert fordi vi ikkje får synleggjort koplinga til PTF. Det eg måtte ha på lager er ikkje moro å dele viss eg ikkje får til å vise at det også er yrkesretting .... 

10. okt. 2013

Apps som krasjar

I min iver etter å teste kva iPaden greier, så greier eg sjølvsagt å fryse/krasje apps. Det skulle jo berre mangle. Krasjing tyder på heftig bruk :-)

i Nytt iOS er det ein del snacks, men det meste er ved det gamle ... Men det der med å stoppe apps var ikkje heilt enkelt å finne ny løysing på. Tidlegare har ein kunne dobbeltklikke på hjem-knappen,, så fekkk vi opp rekkja med opne apps, - kunne halde på appen vi vil stoppe, og så klikke den bort med raudt kryss i hjørnet. Det går ikkje lengre ...

Men etter å ha tråla hjelpsidene til apple (http://www.apple.com/support/ipad/), så er det ei smooothe løysing på plass. Dobbelttrykk på hjemknappen som tidlegare, finn appen og så tek du tak i sida/appen du vil stoppe og berre drar den oppover skjermen. Boff! ... så er den stoppa. Elegant!

Om eg er så veldig glad for at det berre er tre og tre apps som kjem fram i gongen, - vel ... det blir vel ein vane ....

 

8. okt. 2013

Leikar meg med Explain Everything

Så var det å ta steget vidare og lage undervisningsvideoar.

Som den alternative digitale pedagogene eg er så må eg prøve meg fram med iPad, og gjere det på den måten. Valet er for tida ganske enkelt; eg må bruke Explain Everything og perfeksjonere meg på den. Problemet mitt er sjølvsagt at eg helst vil gjere alt på ein gong. Helst slik at det ser profft ut!

Eg må også i same slengen bli litt meir brukar av bloggen min, og vil, mens eg driv og eksprimenterar, blogge litt mens arbeidet pågår. Håpet er fleire små blogginlegg med oppdatering kring korleis arbeidet går.

Så langt har eg kome:

Tanken min er å ta utgangspunkt i ein Keynote og presentere denne på ein informativ og interessant måte. Eg har tatt utgangspunkt i rapportskriving.
Keynoten er laga, - ganske fin syns eg. Det er berre det festleg rundt, og det å snakke inn som står att, - meeeen .....

Så kom det nokre skjær i sjøen, som eg har lyst til å dele med dykk.

Eg er litt redd for å snakke inn kommentarane mine .... kva skal eg seie, når? Er stemma mi bra nok? .... dørstokkmila på iPad ... prestasjonsangsten blomstrar.

Vel, løysing på det er jo det eg helst triv til, -jobbe litt meir med presentasjonen, perfeksjonere litt og finne meir avanserte løysingar. Der er eg i dag. Så får eg mote meg litt meir på den snakkinga ...

Keynoten har eg laga veld hjelp av appen Keynote (sjølvsagt), men også "50 templates", som har lekre layouts for Keynote, og som lett lar seg redigere i Keynote.

Så eksportere til Explain Everything ....
......... .......... ......... BOFF! Bortevekk ... Lang og fin keynote .... åpne som Keynote ... nope, der krasjar det. Åpne som PowerPoint? .... jepp! det funka! Eg testar ut åpne som PDF .... Jepp! Det funka det også. (Rart at Apple sitt eige system, Keynote er den som krasjar ....??)

Vel, då har eg altså importert Keynoten til Explain Everything (heretter kalla EE, for å gjere det lettvint). Men han er jo rimeleg dau. Det betyr altså ikkje noko kva format den er i, det blir berre passive bilete likevel. Alle dei fine "lappane" eg laga, bileta eg sette inn m.m. sit klistra fast, og dei kan ikkje rørast på. Hmm ... ? Det held ikkje for meg. Kva gjer eg då?

Jo, eg forsøker å kopiere bilete, og anna snacks, rett frå Keynoten. Forsøker å hoppe mellom Keynote og EE (Copy - paste). Nope! Fungerer ikkje. EE vil berre ha opplasta filer. Ja,ja, då får du få opplasta filer då .... Æh... men korleis (har du nokon sinne forsøkt å lagre ei fil på ein iPad ... rett frå Keynote? ...)

Bite i det sure eplet; hente keynoten inn på Macken, - som om det hjelper .... får jo ikkje lagra bilete direkte frå Keynote der heller .....
Gode gamle PowerPoint måtte til. Sende Keynoten til Dropbox (sjølvsagt som PowerPoint), opna den der, og kunne lagre bilete og anna snacks (i Dropbox). Så er det berre å importere bileta inn i EE.

No kan eg boltre og leike meg med mange fine illustrasjonar, animere dei og teikne og fortelje ....

Framhald seinare i veka ......

PS! Det er kanskje ikkje nødvendig å lage ferdig nokon Keynote i utgangspunktet ..... berre opprette og lagre stoff på PPT som du lagrar vidare direkte til Dropbox ..... (Men så var det det med berre å lage dette på ein iPad ..... Forslag?)


1. jul. 2013

Situasjonsrapport frå IKT-pedagogen publisert

Sist veke blei rapporten min frå arbeidet som IKT-pedagog publisert. På Google Disk. I tida framover vil eg etter kvart som eg får innspel, legge ut delar av den, opne for drøfting. Eg har det privilegiet at eg får teste ut, snakke med folk som prøver, hente erfaringar og drøfte bruk i meir eller mindre offisielle og uoffisiselle samanhengar (var det tydeleg formulert???), og difor presenterar eg ikkje statistisk materiale, men kvardagserfaringar og øyeblikksbilete frå kvardagen med bruk av digitale einingar.

Vi prøver og vi tek val. Skal ein vente på at den ultimate løysinga dukkar opp, så ventar ein forgjeves. Her må vi hoppe på det toget som skal dit vi vil. Det skaper sjølvsagt rom for debatt, og den tar vi. Ikkje noko er betre enn innspel som til saman vil skape ein betre kvardag for elevane våre.

Lykke til med lesing av rapporten, - og for all del; kom med innspel!

19. feb. 2013

Bruk sosiale media til noko nyttig

Det gjekk eit lys opp for meg i det eg byrja å bruke sidefunksjonen til Facebook. Ved å "like" frå den sida ein lagar, kan ein få informasjonsstraum frå andre offisielle sider, og ein unngår alle privatpersonar sine utgreiingar om middagsmat, trimturar og babybæsj. Fantastisk!

Ein kan altså få siste nytt frå Kristin Halvorsen, Utdanningsdirektoratet, NyGiv, NDLA, fylkesmannen, Telemark fylkeskommune og utruleg mange andre offisielle sider som er der ute. Kravet er at ein jobbar frå ei offisiell side som ein administrerar enten aleine eller saman med kollegaer. I mitt tilfelle er det www.facebook.com/VTVGS.

Det kan altså vere lurt å vurdere om ein i tillegg til å vere privatperson (som ein diverre må vere) også bør vere offisiell person/funksjon på Facebook. Her kan ein velje om ein vil vere aleine eller dele på ei side saman med andre. Fordelen med å vere aleine er at ein styrer alt sjølv, men aktiviteten og samhandlinga vert større viss ein er fleire, - og i tillegg når ein gjerne ut til eit større publikum.

I kraft av den funksjonen ein har, er det truleg lurt å styre bort frå den private sfæra i Facebook. Er ein venn med kollegaer, samarbeidspartnerar, næringsliv m.m. så er dette stort sett i jobbsamanheng. Kommentarar og innspel som kjem er gjerne jobbrelatert. Vi kjem ikkje bort frå at vi lever i ein kvardag der det er viktig å marknadsføre den jobben ein gjer, og sosiale media er ein viktig arena. Facebook er klart leiande i denne marknaden, - med andre litt haltande etter. Mitt råd til alle med ein funksjon som krev kommunikasjon og marknadsføring er å opprette side på Facebook.
 ..... og no banna eg vel litt i kirka for alle dei som er tilhengarar av Google sine løysingar, men Google ser eg meir som ein arena for lukka forum.  - meeeeen eg tek gjerne debatten. Ingen ting er betre enn at me saman marknadsfører dei beste løysingane for å bruke sosiale media til noko fornuftig


18. feb. 2013

"Bump" har fildeling tilbake!

Endeleg har appen Bump fått igjen funksjonen med å dele vanlege filer.

Lurer du på korleis du lett kan dele filmen du har laga, ein Keynote, PDF eller dokument med sidemannen, - legge det over på iPhonen din, - gje til læraren? Bruk Bump! "klask" einingane forsiktig saman, - og vips er fila overført. Enklare kan det nesten ikkje gjerast. Ingen kablar, inga skyteneste for mellomlagring eller deling - berre "Bump".

Har du ikkje appen? Den er gratis og du finn den i Appstore. Hugs å søkje på iPhone-appar, for den er av ein eller annan grunn ikkje formattilpassa til iPad - men den fungerar like bra for det.

15. jan. 2013

Er iPad det rette? Kva skal vi velje?

Er skulen klar for det teknologiske samfunnet vi lever i?  

Den teknologiske utviklinga gir oss mange utfordringar. Elevane sin (og vår) digitale kvardag, og nye krav i arbeidslivet fordrar at vi tenkjer nytt, - for me kan ikkje velje oss ut av det. Me MÅ følgje med. Difor er det viktig at me gjer forsøk og gjer oss erfaringar. Problemet vårt er at det er fleire tilbydarar som ynskjer å hegne om sine løysingar, og difor er lite villige til å opne opp og gje tilbod på tvers.

 
Det vi veit er at vi går meir og meir inn i ein kvardag som er app-basert. Apple var først ute, og dei andre kjem (etter mi meining) svært seint etter. Microsoft har i årevis fora oss med sine produkt (sjølv om vi har trudd at vi på «ulovleg vis» har «lånt» programvare), og dermed er det desse løysingane vi har blitt tilvant bruk av. Apple tenkjer i andre retningar og løyser ting på andre måtar, og det fører til at rekkefølgja og logikken i arbeidsoperasjonane ved hjelp av Appleprodukt vert annleis – det kan bli litt for arbeidskrevjande ikkje berre å snu på løysingane, men også pedagogikken.

Erfaringane med iPadinnføring 
Det er nokre få, men store hindringar i daglegarbeidet med ein iPad. Den har masse flotte appar, som kan gjere delar av undervisninga vår til ein leik. Men, det vi truleg har mest behov for; kommunikasjon med produkta til elevane våre og dokumentasjon, vert for tungvindt. Difor er det mange som ser med stor lengt etter Microsoft sine nettbrettløysingar. Eg også, - sjølv om det etter kvart går opp for meg at desse løysingane også er app-baserte. Noko som kanskje (eg veit ikkje) kan gje nokon av dei same problemstillingane som med iPaden.
 

Eg har brukt mykje tid og energi på å tenkje ut, prøve ut og også formidle vidare til kollegaer at vi bør tenkje nøye gjennom pedagogikken vår. Kan hende me her og no må bite i det sure eplet og innsjå at å vente på løysingar som passar den pedagogikken vi har, er misbruk av energien vår. Vi bør vere litt meir positivt søkande og på hugget,  og ha elevane si læring av faget i fokus. Korleis skal elevane nå måla i læreplanen ved hjelp av den teknologien vi i dag har tilgjengeleg?
 
Oppmuntring i pionerarbeidet 
Vi må bruke det vi har her og no, og samstundes forsøke å komme i dialog med utviklarane. På den måten så håpar eg at vi sakte men sikkert får løysingar som både er framtidsretta og gode pedagogiske. Som eg har drøfta tidlegare her; vi er truleg ikkje klar over det, men vi har faktisk i mange år tilpassa pedagogikken til teknologien. Så det skader ikkje at det no vert ruska i både oss pedagogar og utviklarane, for å finne dei beste måtane å lære på. Det er ein vanvittig pengebruk i det at vi er pålagde å halde elevane med digitalt utstyr. Då er det på sin plass at pedagogane får vere med å bestemme og ta val kring utstyr og innhald på «dippeduttane», - men det krev altså at vi kryp opp av den trygge kvardagen Microsoft har skapt for oss, - og prøver ut og reflekterar kring kva som gjev den beste læringa. Dette er både arbeidskrevjande, frustrerande til tider - og kan skape mykje motstand. Men resultatet vert at me truleg endar opp med ein betre pedagogikk og betre læring. 
 

Stå på alle som prøver ut! – og tenk på at vi gjer pionerarbeid ;o)