6. sep. 2011

Øyeblikksbilete ...

I dag testa me bruken av prøveverktøyet til oppgåveløysing. Det fungrar bra .... viss elevane ikkje skriv meir enn 15 liner .... Scrollefelt er tydelevis Java-styrt .... snufs ...