4. sep. 2011

Lærebøkene har kome

Fredag fekk eg tilsendt filene med lærebøkene frå Ashehoug. Eg har brukt helga til å systematisere 22 filer og gje dei forståelege namn for elevane, samt å publisere dei i arbeidsrommet på Fronter.

For å bruke dei på brettet må elevane laste ned ei og ei til iAnnotate. I tillegg må kvar fil gjevast nytt namn, for på eitt eller anna merkeleg vis får fila eit kryptisk namn når den vert lasta ned. Det vert litt av ein jobb å få 17 elevar gjennom den prosessen på måndag, men vi skal greie det.

Minn meg på at eg må fortelje om alle dei positive sidene ved iAnnotate. (Berre det at elevane kan søkje på eit ord og få opp lenke til alle sidene det står på, er jo verdt heile prosjektet)