13. okt. 2012

iBooksAuthor

Så har eg altså laga mi første e-bok, - ved hjelp av iBooks Author. Den blei kjempefin, - syns eg sjølv. I farten gløymde eg å setje på rettar, og vise til kjelder for eit par bilete eg har lånt frå nettet, men ugh.. håpar det passerer, det er ei enkel lita bok, laga som eit oppskriftshefte for app-bruk.

Eigentleg kunne eg tenkje meg å publisere den berre for spesielt interesserte, men fann ikkje ut korleis eg skulle gjere det - Apple reklamerer for at det skal gå an å legge den rett på iTunes-U, men ...korleis??

"Mens du skaper boken kan du kontrollere hvordan den ser ut ved å forhåndsvise den på iPad. Når den er akkurat slik du vil ha den og du er klar til å publisere, hjelper iBooks Author deg med å sende den inn til iBookstore for salg eller gratis nedlasting. Du kan også eksportere den i iBooks-format for deling på iTunes U, eller du kan gi den til hvem som helst som har en iPad. Lær hvordan du publiserer på iBookstore" (http://www.apple.com/no/ibooks-author/)

Vel, så eg laga meg konto på iTunes Connect, og gjekk gjennom heile prosedyren, - så der ligg den ...og ventar, og ventar og ...... ventar på å bli publisert ....

Venting er ikkje bra i dataverda - her vil vi ha raske resultat. Å ikkje vite kor lenge vi må vente er heller ikkje godt. Viss eg har bruk for å distribuere det eg har laga, for å bruke det i morgon, så er tydelgvis ikkje dette måten å gjere det på. Shit! .... iBooks Author er verkeleg eit flott program. Det gir meg ein ny måte å lage lærestoff på. Kan hende eg er ein gamaldags lærar, men eg elskar læreboka - det å synleggjere ein progresjon og vite kor du er. Nettsidejungelen vert for uoversikteleg. Samtidig opnar denne måten å lage lærebøker på høvet til den interaktiviteten eg sårt har sakna; lage biletseriar å bla i - altså ikkje berre eitt bilete, men mange opp einannan på same staden; steg-for-steg framgangsmåtar for prosedyrar ... Eg kan leggje inn film og heile PowerPoint/Keynote-seriar. Det er rett og slett fantastisk! Men kva lærar lagar stoffet sitt fleire månader i førevegen??? - og må eg liksom leggje det ut for heile verda? - Kvar gong? - Kan eg ikkje få starte i det små?

Forresten, - eg gjekk gjennom lista med forfattarar av gratisbøker i iBooks store. Viss eg kjem gjennom nålauget til Apple vert seg ståande saman med Albert Einstein i forfattarlista ... verdt å skrive bok berre av den grunn ...

Vel, for å konkludere; bøker lagar vi på to plan; dei me ynskjer å publisere for heile verda; må vere særs gode og veeeeldig bearbeida og gjennomtenkte. - og dei som berre skal leve ei lita stund og brukast til ei mindre gruppe. Eg håpar det vil finnast gode system for begge typane ved hjelp av iBooks Author.