6. nov. 2011

Tastatur, - eller ikkje tastatur ... det er spørsmålet!

Eg valde med vilje ikkje å kjøpe tastatur når elevane skulle i gang med bretta. Eg var heilt klar på førehand om at eg ville ha tastatur, men etter å ha prøvd brettet sjølv, tenkte eg at "tastegenerasjonen" kanskje ville legge tastaturet til side og ikkje bruke det. Ikkje noko poeng i å kjøpe ekstrautstyr som berre vert liggjande. Dessutan vurderte eg at vi kunne prøve ei stund utan, og så sjå om det ville utkrystallisere seg behov.

No ha me hatt bretta i snart tre månader, og eg ser følgjande resultat: Nokon av elevane skriv på brettet, og nokon av elevane har flytta skrivearbeidet over til PC.

Argumentasjonen for å ynskje eksternt tastatur: Nokon syns det vert for lite felt til teksten når tastaturet er på skjemen, og nokon har problem med å treffe tastane og syns skjermtastaturet er for lite. Brettet fungerar fint til mindre tekstar, men større tekstar krev litt meir komfort.

Så kjem spørsmålet kva vi no skal gjere: Skal vi kjøpe tastatur? Skal alle få tastatur? Kva type tastatur passar?

Det er i dag to typar; Trådlaust og docking. Fordelen med docking er at det ladar samstundes, og at brettet står oppreist medan ein skriv. Om vi vel og kva vi vel, står att. Nokon som har erfaring og kan gje råd?